Publicatie over PGO door LIME thema Personal Health Train

DOOR LISA MORSINK in ICT & Health  Onderzoek naar succesfactoren ‘Betrek burgers actiever bij ontwikkeling en implementatie PGO’  Vanaf juli 2020 hebben alle burgers recht op elektronische inzage in hun medische dossier. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en mogen ze beslissen welke zorgverleners medische gegevens mogen inzien en tot welke informatie zij…

Vernieuwde website meetinstrumentenzorg.nl blijft open access beschikbaar

Een nieuw jasje, een nieuw logo en met meer functionaliteiten. Met ruim 30.000 gebruikers per maand is de website uitgegroeid tot dé vindplaats van Nederlandstalige meetinstrumenten voor onderwijs, onderzoek en dagelijkse zorgpraktijk. Op de website van meetinstrumenten in de zorg kunt u meer dan 400 meetinstrumenten (PROMs, performance- en functietesten) informatie vinden. De website wordt…

Belangrijke bijdrage database tijdens coronacrisis?

Wel of geen ic? Maastricht wil Chinees algoritme inzetten bij coronavirus   André Dekker, hoogleraar Clinical Data Science en tevens lid van het dagelijks bestuur van LIME, licht het testen met en het inzetten van een algoritme toe. In dit artikel wordt beschreven op welke manier een algoritme kan bijdragen aan efficiënte zorg, zeker tijdens…

Commercieel verkrijgbare activiteitenmeters

De laatste jaren is de populariteit van commercieel verkrijgbare activiteitenmeters gestegen. Vooral jonge en sportende mensen gebruiken activiteitenmeters. Ze geven de gebruiker inzicht in het aantal stappen, actieve minuten, gelopen afstand en hartslag. Met activiteitenmeters krijg je een meer objectief inzicht in de uitgevoerde fysieke activiteiten. Commercieel verkrijgbare activiteitenmeters zouden ook gebruikt kunnen worden binnen…

LIME MEETing terugblik

LIME MEET(ing) Brightlands Smart Services Campus HEERLEN | 10 december 2019 | Tijdens LIME MEET(ing) was er alle ruimte voor kennisoverdracht en -deling en het leggen van waardevolle contacten in een informele sfeer. Gedurende het congres werd middels workshops, plenaire- en kennissessies een inkijkje gegeven in de concrete resultaten van LIME van de afgelopen periode. …

1001 ideeën voor Limburg, een terugblik

Op 9 en 10 december boog een groep studenten zich, parallel aan het LIME congres, over een kwestie die betrekking heeft op meten en/of data verzamelen in de zorg.  Studenten gingen de uitdaging aan om innovatieve ideeën en oplossingen aan te dragen. Het vraagstuk is ontwikkeld in opdracht van LIME. Hoe? CHILL heeft de tijdens…

LIME Time: Strategic funding

Op 31 oktober 2019 vond de meest recente editie van LIME Time* plaats op de Brightlands Smart Services Campus. Het thema van de bijeenkomst was strategic funding. Start-ups die zich bezighouden met innovaties in de zorg presenteerden zichzelf voor een aantal subsidieverstrekkers, subsidie-adviesbureaus en investeerders. Deze editie van LIME Time is ontstaan vanuit de concrete…