De zorgvraag neemt toe, zorgprofessionals krijgen meer administratieve verplichtingen en er komt meer meetapparatuur op de markt. Het ontbreekt echter aan meer tijd. Daarom is LIME (LImburg MEet) opgezet, om te komen tot betere en efficiëntere zorg.

“Door enerzijds slim te meten en anderzijds die data optimaal te analyseren en in te zetten voor verbetering, kun je de zorg tegelijkertijd verbeteren én betaalbaar houden.”

Bent u zorgprofessional, ondernemer of patiënt?

  • Bent u als zorgprofessional zoveel tijd kwijt aan meten en registreren, dat u steeds minder toekomt aan het verlenen van zorg?
  • Verdwijnen uw medische meetgegevens in archieven van zorginstellingen en verzekeraars?
  • Krijgt u als patiënt geen inzicht in uw medische gegevens?
  • Of wilt u uw eigen gezondheid beter meten, maar weet u niet hoe dit betrouwbaar en kwalitatief kan?
  • Bedenkt u innovatieve producten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar vindt u moeilijk gelegenheid om uw ideeën uit te proberen en aan te scherpen in de alledaagse praktijk?

Dat moet anders en beter kunnen!

LIME is er om de ontwikkeling van innovatieve meetproducten voor de zorg te stimuleren. Zodat er straks niet alleen veel gemeten wordt, maar vooral slim en zoveel mogelijk door patiënten zelf. Dat komt niet alleen de kwaliteit van de zorg ten goede, maar zorgt er ook voor dat deze betaalbaar en toegankelijk blijft.

Wat doet LIME?
1. LIME verbindt en ondersteunt bij uw vragen over meten in de zorg
2. LIME ontwikkelt kennis binnen de thema's:
WIE ZIJN DE STAKEHOLERS VAN LIME?

Zorgprofessionals

Burgers, patiënten, cliënten, patiënten(organisaties)

Bedrijven met zorginnovaties

Studenten en docenten

Onderzoekers

Overheid

WAAROM IN LIMBURG?

Limburg wil een voorlopers rol spelen bij het innoveren van meten in de zorg omdat:

  • Limburg relatief veel vergrijzing kent en chronische aandoeningen hier vaker voorkomen dan elders, waardoor de noodzaak tot innovatie groot is.
  • Er bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht veel kennis aanwezig is over zorg in het algemeen en meten en technologie in de zorg in het bijzonder.
  • Sociale innovatie en positieve gezondheid speerpunten van de provincie Limburg zijn.
  • De vier Brightlands-campussen in Limburg (Health, Chemelot, Smart Services en Greenport Venlo) vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit.

Werkwijze LIME

Uw samenwerking met ons start met een oriënterend gesprek.

Gedurende het oriënterend gesprek verhelderen we uw vraag en bepalen we in welke fase van ontwikkeling uw meetvraag zich bevindt. De manier waarop LIME u kan ondersteunen is afhankelijk van het type meetvraag, de doelgroep en context en onze expertise en mogelijkheden.

 

“Op basis van het intakegesprek komen we met een voorstel en offerte. LIME kan ook adviseren in potentiele financieringsbronnen, zoals kennisvouchers.”

Advies en verbinden
Voor een aantal vragen kunnen we u gratis van advies voorzien. Ook kunnen we verbindingen voor u leggen binnen ons netwerk.

Ook kunnen studenten ingezet worden met of zonder extra begeleiding.

Sommige meetvragen vragen om een grotere ondersteuning in de vorm van het uitvoeren van activiteiten of onderzoek.

 

“LIME is bijzonder bedreven in meetvragen waarbij de expertise van meerdere disciplines en professionals nodig is.”