De zorgvraag neemt toe, zorgprofessionals krijgen meer administratieve verplichtingen en er komt meer meetapparatuur op de markt. Het ontbreekt echter aan meer tijd. Daarom is LIME (LImburg MEet) opgezet, om te komen tot betere en efficiëntere zorg.

“Door enerzijds slim te meten en anderzijds die data optimaal te analyseren en in te zetten voor verbetering, kun je de zorg tegelijkertijd verbeteren én betaalbaar houden.”

INTERDISCIPLINAIRE SAMENWERKING

Sociale innovatie en positieve gezondheid zijn speerpunten van de provincie Limburg. Daarom is LIME opgezet zodat de provincie Limburg, Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de Brightland Campussen samen met zorgprofessionals, zorgvragers en het bedrijfsleven de zorg efficiënter en beter kunnen maken. De interactie middels co-creatie tussen bedrijfsleven, onderzoekers, studenten, zorgvragers en zorgprofessionals resulteert vaak in heel praktische oplossingen voor bestaande problemen.

WIE ZIJN DE STAKEHOLDERS VAN LIME?

Zorgprofessionals

Burgers, patiënten, cliënten, patiënten(organisaties)

Bedrijven met zorginnovaties

Studenten en docenten

Onderzoekers

Overheid

WAAROM IN LIMBURG?

Limburg wil een voorlopers rol spelen bij het innoveren van meten in de zorg omdat:

  • Limburg relatief veel vergrijzing kent en chronische aandoeningen hier vaker voorkomen dan elders, waardoor de noodzaak tot innovatie groot is.
  • Er bij Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht veel kennis aanwezig is over zorg in het algemeen en meten en technologie in de zorg in het bijzonder.
  • Sociale innovatie en positieve gezondheid speerpunten van de provincie Limburg zijn.
  • De vier Brightlands-campussen in Limburg (Health, Chemelot, Smart Services en Greenport Venlo) vanuit hun eigen expertise kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorgkwaliteit.