1. eHEALTH

Ontwikkelingen op het gebied van eHealth, websites, apps en wearables die als meetinstrument in de spreek- of behandelkamer of bij patiënten thuis kunnen worden ingezet gaan razendsnel. Zorgprofessionals in de eerste lijn, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, praktijkondersteuners en huisartsen geven echter aan dat meten door middel van eHealth niet daadwerkelijk gebruikt wordt in de dagelijkse praktijk.
Er is behoefte aan ondersteuning bij de inbedding van eHealth in de eertelijns zorgpraktijk. Ook burgers komen op eigen initiatief met eigen eHealth tools naar de zorgprofes- sional en geven aan dat ondersteuning nodig is bij zelf metingen, het begrijpen van de data en de vertaling van deze data naar een behandelplan en leefstijl.

 

WAT DOEN WE?

LIME ondersteunt vanuit onderwijs en wetenschap (externe) initiatieven ten aanzien van het betekenisvol- ler, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren.

Meer lezen over het thema eHEALTH in de factsheet.

2. Liquid Biopsies

De ontdekking van zogenaamde ‘Liquid Biopsies’ heeft ervoor gezorgd dat het nu mogelijk is om via lichaamsvloei- stoffen zoals bloed en urine prostaatkanker, in plaats van via weefselbiopten, in een heel vroeg stadium te kunnen meten. Geen vervelende medische ingrepen maar “gewoon” een urinetest afgeven. De drempel voor onderzoek wordt dan nagenoeg nul én je kunt die testen eventueel jaarlijks laten doen. Hoe eerder je erbij bent hoe hoger de kans op het genezen van deze vorm van kanker is.

 

WAT DOEN WE?

Een nauwe samenwerking tussen Zuyd Hogeschool, Zuyder- land MC, Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+), en relevante bedrijven, levert een bijdrage aan de realisatie van deze ambitie door het daadwerkelijke gebruik van deze nieuwe complexe moleculaire technieken.Dit zal tot stand komen door een intensieve en duurzame samenwerking tussen onderwijs, technologiebedrijven en (regionale) ziekenhuizen.

 

In deze samenwerking wordt gewerkt aan:

  • Het juiste netwerk vormen.
  • Specialistische adviezen, optimalisatie en de weg naar implementatie.
  • Opzetten van geldige methodes en protocollen met betrekking tot de inzet van Liquid Biopsies.
  • Diverse testen op Liquid Biopsie materiaal voor analyse met betrekking tot de voortgang en behandeling van prostaatkanker.
  • De ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke tool met betrekking tot analyse en interpretatie voor de ontwik- kelde DNA/RNA analyses.
  • Een algemene werkwijze met betrekking tot moleculaire analyse van tumoren die ook vertaald kan worden naar andere soorten tumoren.
  • Vertaling naar educatie voor studenten en professionals in het werkveld.

Meer lezen over het thema Liquid Biopsies in de factsheet.

3. De Balansmeter

De Balansmeter: een methode om op preventieve wijze aan de hand van een vragenlijst werknemers met een hoog risico op langdurig verzuim in het Limburgse MKB in kaart te brengen. Deze werknemers krijgen een vroegtijdige per- soonlijke begeleiding door een Arbo-arts waardoor hun uitval of ziekteverzuim uitblijft of minder lang duurt. In een groep werknemers met een verhoogd risico kon door vroeg- tijdige begeleiding het toekomstig verzuim met maar liefst 40% worden teruggebracht.

WAT DOEN WE?

Met dit project zetten we in op preventie van verzuim in het Limburgse MKB. Er wordt onderzoek gedaan naar de factoren die deelname aan deze strategie bepalen en hoe deze deelname verhoogd kan worden. Deze inzichten zijn nodig om de implementatie van deze methode in het MKB mogelijk te maken.

Meer lezen over het thema De Balansmeter in de factsheet.

4. BETER op gewicht

In Nederland heeft ongeveer 60% van de bevolking overgewicht of is obees. Bijna 2 miljoen mensen hebben suikerziekte of verkeren in een voorstadium daarvan. Uit weten- schappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met eenzelfde aandoening verschillende onderliggende oorza- ken kunnen hebben. Mensen met overgewicht kunnen bijvoorbeeld te zwaar zijn doordat zij veel stress ervaren of omdat ze een lage stofwisseling hebben. Meerdere factoren zijn daarom uiteindelijk van invloed bij het verkrijgen van een gezondere leefstijl.
Gepersonaliseerde leefstijlondersteuning helpt deze groep mensen om overgewicht en/of (verhoogde kans op) obesitas te voorkomen en om hun vitaliteit te verhogen.

WAT DOEN WE?

In BETER op Gewicht wordt, aan hand van een data gedreven model, een platform ontwikkeld voor een specifieke groep mensen met overgewicht en obesitas. Het open platform heeft als doel om gepersonaliseerde leefstijlondersteuning aan te bieden aan de groep. Dat betekent: een simpel toegankelijke digitale omgeving waarbij persoonsgebonden leefstijladvies
de focus heeft. Hierbij kun je denken aan advies in relatie tot voeding, beweging en mentale gezondheid, kortom de individuele vitaliteit.

Meer lezen over het thema BETER op gewicht in de factsheet.

5. eCOACH

Coronaire hartziekten (CHZ) zijn in Limburg een belang- rijke doodsoorzaak en hebben een enorme impact op de kwaliteit van leven. Leefstijl speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van coroniare hartziekten.

WAT DOEN WE?

dit project zullen we met een Limburgse samenwerking van cardiologen, huisartsen, juristen en data wetenschap- pers coroniare hartziekten vroegtijdig detecteren en door middel van gepersonaliseerde leefstijl adviezen voorkomen. Op basis van medische gegevens van ziekenhuizen en huis- artsen zullen we met Big Data en Kunstmatige Intelligentie voorspellende algoritmes opgesteld worden. Hiermee kunnen cardiologen en huisartsen patiënten, met een ver- hoogd risico op een coronaire hartziekte of al een historie met een coronaire hartziekte, detecteren.

Meer lezen over het thema eCOACH in de factsheet.