Voor professionals, ondernemers of andere partijen die vragen of ideeën hebben over meten in de zorg, is het vaak moeilijk om toegang te krijgen tot kennis, faciliteiten of samenwerkingspartners. Daarom hebben we LIME in het leven geroepen: een team van experts met verschillende achtergronden (zorg, ICT, techniek, business) staat voor u klaar. dat wordt ondersteund door experts uit het bedrijfsleven. Dit team bekijkt alle vragen en ideeën die worden aangedragen en adviseert de indieners over het meest passende vervolgtraject en coördineert dat desgevraagd.
LIME heeft de mogelijkheid om MKB ondernemingen die bezig zijn met innovaties in het domein van ‘Slimmer meten in de Gezondheidszorg’ te ondersteunen door de inzet van innovatiemakelaars/ kennismakelaars. Middels de Innovatiemakelaarsregeling van Health Holland kunnen wij MKBers deels tegemoet komen in de kosten van een innovatietraject. 

HOE WERKT LIME?

LIME kan indieners van vragen in contact brengen met relevante partners uit het uitgebreide netwerk van LIME. 

Daarnaast faciliteert en begeleidt LIME projecten waarin innovatieve meetproducten of -processen ontwikkeld worden. Er zijn verschillende projectvormen mogelijk, die allemaal gebaseerd zijn op het principe van co-creatie en de mogelijkheid om producten te testen in living labs. Welke vorm het beste bij uw vraag of idee past, zoekt het team van LIME graag voor u uit.

 • Voor een aantal vragen kunnen we u gratis van advies voorzien.
 • We kunnen verbindingen voor u leggen binnen ons netwerk.
 • Ook kunnen studenten ingezet worden.
 • Andere meetvragen vragen om een grotere ondersteuning.
 • We kunnen activiteiten of onderzoek voor u laten uitvoeren.
 • LIME kan ook adviseren in potentiële financieringsbronnen, zoals kennisvouchers.

Op basis van het intakegesprek ontvangt u een voorstel en offerte.

In welke fase bevindt uw vraag of innovatie zich?

(klik op de afbeelding voor een vergroting)

Meer lezen over de LIME portal in de factsheet.

Neem contact op!

Uw vraag/idee over slimmer meten/datagebruik in de zorg:

  Wat kan LIME doen in verschillende fases?

  LIME kan u in elke fase ondersteunen:

  In deze fase helpen wij bij het helder krijgen van wat u wilt bereiken met uw meetinstrument of meetproduct.

  • Waarom en wat u precies wilt meten?
  • Met welke stakeholders (cliënten, zorgprofessionals, bedrijven of overheid)?
  • Welke stappen van validatie en evaluatie zijn nodig?

   

  Voorbeelden van activiteiten

  • Selecteren en vinden van meetinstrumenten.
   Bent u op zoek naar een meetinstrument? We ondersteunen u graag bij het selecteren en vinden van het juiste meetinstrument voor uw doel.
   Kennismaking met meetinstrumenten. 
U maakt kennis met een scala aan meetinstrumenten in een ‘meet-boulevard’.
  • Health- en werkplek checks. 

   Het preventiecentrum van Zuyd Hogeschool voert diverse checks uit voor gezondheidsbevordering.
  • Stakeholderanalyse. 

   We brengen in kaart welke stakeholders betrokken (moeten) zijn, wat de behoeften en uw kansen zijn. U kunt hierbij ook denken aan een omgevingsanalyse en marktanalyse.
  • Inspiratiesessie.
   Uw meetvraag wordt vanuit verschillende perspectieven belicht.
   Literatuuronderzoek. 
We onderzoeken wat er over uw meetvraag al bekend is uit eerder onderzoek. Zo voorkomen we dat er stappen gezet worden die al gezet zijn.
  • Voorstel voor vervolgaanpak. 

   Het plan van aanpak voor mogelijke vervolgstappen wordt opgesteld.

  Voordat een meetinstrument toegepast kan worden is het belangrijk om na te gaan of het (technisch) goed werkt en of het bruikbaar en toepasbaar is in de praktijk.

   

  Voorbeelden van activiteiten

  • Feasibility onderzoeken.
   Technisch en financieel wordt uw innovatie getoetst in een lab- of live setting. Ook bevorderende en belemmerende factoren voor de eindgebruikers worden in kaart gebracht.
  • Onderzoeksvoorstel schrijven.
   Wilt u uw innovatie of meetinstrument onderzoeken in de zorg? Dan kunnen wij uw aanvraag indienen bij de Medisch Ethische Toetsings-commissie (METC).
  • Begeleiden startup bedrijven.
   We adviseren en begeleiden u graag gedurende het ontwikkeltraject vanaf de proof of principle fase, via het ontwerpen en ontwikkelen tot het testen
  • Voorstel voor vervolgaanpak.
   Op basis van de oriëntatie wordt het plan van aanpak voor mogelijke vervolgstappen opgesteld.

   

  In deze fase is er een prototype van een meetinstrument of een gereed product dat getoetst kan worden op haar validiteit en werkzaamheid.

  Er is al een sterk vermoeden over de effectiviteit van de innovatie, maar u wilt graag bewijs verzamelen voor de meerwaarde van uw innovatie in de praktijk.

   

  Voorbeelden van activiteiten

  • Validatie studies.
   We gaan na of het meetinstrument daadwerkelijk meet wat het beoogt te meten in real-life settings.
  • Procesevaluaties:
   Hoe wordt het meetinstrument in de praktijk gebruikt? Wat zijn de ervaringen van de eindgebruikers? En draagt de verzamelde data bij aan de zorg of ondersteunt deze de eigen regie van de patiënt?
  • Effectevaluaties:
   We onderzoeken op grotere schaal wat het effect is op vooraf opgestelde uitkomstmaten.
  • Data-analyses:
   LIME biedt ondersteuning bij complexere analyses met grote hoeveelheden data.
   Voorstel voor vervolgaanpak. 
Op basis van de oriëntatie wordt het plan van aanpak voor mogelijke vervolgstappen opgesteld.

  U wilt uw meetinstrument of de verzamelde data succesvol invoeren in de praktijk.

  Dit vraagt om een goede voorbereiding, inzicht in belemmerende en bevorderende factoren en samenwerking met stakeholders. Op basis van deze factoren wordt een passende implementatiestrategie uitgewerkt.

   

  Voorbeelden van activiteiten

  • Analyse bevorderende en belemmerende factoren.
   Aan de hand van wetenschappelijke implementatiemodellen worden bevorderende en belemmerende factoren in kaart gebracht.
  • Implementatie plan. 

   Op basis van de belangrijkste factoren worden strategieën geselecteerd en ontwikkeld.
  • Coaching en scholing.
   U ontvangt op maat gemaakte scholing en coaching voor het correct uitvoeren en gebruiken van meetinstrumenten in de praktijk.

  U wilt uw meetinstrument of meetproduct succesvol introduceren op de markt.

  Of u wilt weten hoe uw innovatie werkt wanneer deze al is geïntroduceerd. Misschien werkt uw innovatie voor sommige doelgroepen minder goed of ontdekt u nieuwe doelgroepen.

   

  Voorbeelden van activiteiten

  • Stakeholderanalyse.
   We brengen in kaart welke stakeholders er (moeten) zijn bij een marktintroductie en/of opschaling.
  • Marketing en communicatieplan.
   We ondersteunen u bij het opstellen van een plan met een analyse van de propositie en impact.
  • Opstellen van een businessmodel.
   Aan de hand van het business model canvas gaat u op een heel visuele manier na welke factoren een rol spelen in uw businessmodel.
  • Demonstrator projecten:
   LIME ondersteunt bedrijven en ondernemers bij de uitrol en marketing van hun meetproduct. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bestaande initiatieven en instanties zoals LED, LIOF en de Brightlands Innovation Factory.