Beheer eigen medische gegevens

Eigen beheer medische gegevens nog niet van de grond

Nederland loopt achter met gebruik persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Sinds halverwege 2020 hebben patiënten recht op inzage in hun gegevens in het elektronisch patiënten­dossier en een elektronisch afschrift daarvan. Toen trad namelijk de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Zo’n elektronisch afschrift, ofwel digitale kopie, is verre van ideaal.  Een portaal…

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0   Betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Maastricht/Heerlen, 20 december 2021 – Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen…

Innoveren met Zuyd Hogeschool!

Zuyd Hogeschool draagt bij aan de regionale transitie en innovatie binnen vier thema’s: Waardevolle Wijken Gezonde Samenleving Circulair Produceren Toekomstbestendig Bedrijfsleven. LIME geeft hier als innovatieprogramma, op het snijvlak van gezondheidszorg en data, invulling aan met deelprojecten die er écht toe doen. Lees meer hierover in dit artikel.

Co-creatie, hoe dan? Met het Co-creatie Impact Kompas!

We proudly present the English version of the Co-Creation Impact Compass   Do you want to improve the impact of your research or innovation project? You can find and select an appropriate co-creation method yourself! The Co-Creation Impact Compass, now available in English. Download the English version for free.     Co-creatie, hoe dan? Met het…

Living Labs – Zuyd Hogeschool en LIME

Vanuit LIME is een duurzame samenwerking met Living Labs van Zuyd Hogeschool en de Universiteit Maastricht noodzakelijk om de katalyserende bijdrage te leveren aan de innovatie van de partners die haar benadert. Het Motion Lab, de Wearable Werkplaats en Legal Lab van Zuyd Hogeschool hebben in het afgelopen jaar diverse projecten van start-ups (zoals bijvoorbeeld…

Ontmoet LIME

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van LIME? Neem dan contact op via info@limeconnect.nl of ontmoet medewerkers van LIME bij één van de onderstaande activiteiten. Let op! Vanwege Covid-19 zijn de meeste evenementen geannuleerd of gewijzigd in opzet.  Houd de website en social media van LIME in de gaten voor de meest actuele informatie.  …

LIME Portal en Business Development

Via de Portal worden innovaties van zorgprofessionals, ondernemers, burgers of andere partijen met betrekking tot slim meten of data gebruik in de zorg in contact gebracht met relevante kennis, publieke, commerciële of zorgpartners uit het uitgebreide netwerk van LIME. Naast verbinden, ondersteunt en katalyseert de Portal samen met het Business Development team deze initiatieven in…