Smart REV project in het Innovatielab.

Afgelopen week heeft het Smart REV team (een project voor Zuyderland) gebruik gemaakt van het Innovatielab, een lab in samenwerking met Zuyd Hogeschool, LIME en Accenture gelegen op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. De inspirerende ruimte biedt verschillende mogelijkheden om te co-creëren. De Zuyd Hogeschool CMD ( Communicatie & Media Design)-studenten hebben hier gretig gebruik van gemaakt door de volgende…

CMD studenten werken mee aan Smart REV

Één van de doelen van het Smarth Health Innovation Center LIME is het zijn van een broedplaats; een plek waar verschillende partijen kennis en expertise samen brengen en ontwikkelen. Samen met het Zuyderland Innovatie Lab hebben wij besloten te gaan broeden met CMD (Communicatie & Multimedia Design) studenten, onderzoekers en professionals op het thema; Smart…

DOE MEE is gestart!

Het vanuit LIME geïnitieerde project DOE MEE (Duurzaam implementeren van doelgericht meten met eHealth in de eerstelijns zorgpraktijk) is van start! Op 11 en 17 maart vond de online kick-off plaats met de deelnemers vanuit heel Nederland.   Iedere zorgprofessional krijgt vroeg of laat te maken met technologie of eHealth, een topic dat steeds vaker…

Beheer eigen medische gegevens

Eigen beheer medische gegevens nog niet van de grond

Nederland loopt achter met gebruik persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Sinds halverwege 2020 hebben patiënten recht op inzage in hun gegevens in het elektronisch patiënten­dossier en een elektronisch afschrift daarvan. Toen trad namelijk de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Zo’n elektronisch afschrift, ofwel digitale kopie, is verre van ideaal.  Een portaal…

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0   Betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Maastricht/Heerlen, 20 december 2021 – Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen…

Innoveren met Zuyd Hogeschool!

Zuyd Hogeschool draagt bij aan de regionale transitie en innovatie binnen vier thema’s: Waardevolle Wijken Gezonde Samenleving Circulair Produceren Toekomstbestendig Bedrijfsleven. LIME geeft hier als innovatieprogramma, op het snijvlak van gezondheidszorg en data, invulling aan met deelprojecten die er écht toe doen. Lees meer hierover in dit artikel.

Co-creatie, hoe dan? Met het Co-creatie Impact Kompas!

We proudly present the English version of the Co-Creation Impact Compass   Do you want to improve the impact of your research or innovation project? You can find and select an appropriate co-creation method yourself! The Co-Creation Impact Compass, now available in English. Download the English version for free.     Co-creatie, hoe dan? Met het…