Publicatie over PGO door LIME thema Personal Health Train

DOOR LISA MORSINK in ICT & Health  Onderzoek naar succesfactoren ‘Betrek burgers actiever bij ontwikkeling en implementatie PGO’  Vanaf juli 2020 hebben alle burgers recht op elektronische inzage in hun medische dossier. Hiermee krijgen zij de regie over hun eigen gegevens en mogen ze beslissen welke zorgverleners medische gegevens mogen inzien en tot welke informatie zij…

Kwaliteitscontrole gezondheidsapps GGD

Binnen LIME meten studenten de kwaliteit van uiteenlopende gezondheidsapps. Daarmee brengt LIME onderwijs, onderzoek en praktijk samen.   Een app op telefoon of tablet kan ondersteuning bieden bij preventieve gezondheidszorg. Dankzij deze apps is de burger gemakkelijker in staat om verantwoordelijkheid te nemen over de eigen gezondheid. De GGD AppStore biedt een goed overzicht van…