Meer bewegen met uw smartphone

Achtergrond Voldoende bewegen is gunstig bij gewichtscontrole, verlaagt de bloeddruk, leidt tot een betere prognose en een hogere kwaliteit van leven. Maar veel ouderen vinden het moeilijk om voldoende te bewegen. Het gebruik van bewegingsmeters is bewezen effectief bij de ondersteuning van meer bewegen. Iedere moderne Smartphone heeft tegenwoordig een ingebouwde bewegingsmeter. Soms gekoppeld aan…

Patiënt Specifiek Goal-setting methode

Eerstelijns zorgprofessionals zien steeds meer mensen met een chronische en/of complexe aandoening. Het bieden van cliëntgerichte therapie, waarbij de doelen en behandeling worden afgestemd op de individuele patiënt, is hierbij een uitdaging. In dit project is onderzocht hoe de fysiotherapie meer doelgericht en cliëntgericht kan worden. Daartoe is een systematische methode ontwikkeld waarbij de patiënt een actievere rol wordt toebedeeld en de behandeling beter kan worden…

AcTiV LiFe

Voor wie: Fysio- en ergotherapeuten en patiënten met een chronische aandoening. Het doel van het project is om te in kaart brengen welke eisen zorgprofessionals en cliënten stellen aan draagbare technologie voor het meten van beweegactiviteiten om een gefundeerde keuze te kunnen maken en de meters toe te kunnen passen in de zorgpraktijk.   Rol…

De slimme beker

   Voor wie: voor een start-up van eigenaar en ondernemen Erik Janssen. Het doel van het project is het onderzoeken en verder ontwikkelen op markt- en productniveau van de ‘slimme beker’: een beker die de vochtinname van patiënten registreert.   Rol van Meetpunt:  Meetpunt heeft een behoefte-onderzoek gedaan naar de slimme beker vanuit Zorg,…

‘Can-do!’ Peronalized weightmanagement

Voor wie: voor Start-up genaamd Can-do eigendom van Rob Jacobs en Rob van de Coevering. Het doel van het project is het aanpakken van overgewicht en obesitas aan de hand van fysieke en mentale tools. De start-up wilt door middel van moderne en vooruitstrevende technologie en nauwkeurige registratie individuele ondersteuning en afstemming realiseren. Rol van Meetpunt: De…

Iedere val telt! – Gociety®

Voor wie: Gociety®, een bedrijf dat technologische oplossingen bied onder het motto “eigen regie door technologie” ten behoeve van meer zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor senioren. Het doel van het project is om na te gaan of de gebruikte parameters in het algoritme van de valrisico applicatie van de GoLivePhone® software de juiste zijn en…

MaasFit-BiesFit – Koraal Group

Voor wie: Koraal Groep, locaties Maasveld en Op de Bies. Het doel van het project is het stimuleren van meer bewegen bij oudere cliënten met verstandelijke beperkingen die woonachtig zijn op de locaties Maasveld en Op de Bies door middel van de inzet van innovatieve technologie (Silverfit). Rol van Meetpunt: Zorgprofessionals coachen in het stellen van concrete…