Masterclass co-creatie LIME

Met veel plezier en enthousiasme hebben Marije Duijsens en John Rietman namens het co-creatieteam van LIME een masterclass gedaan voor docenten van Zuyd Hogeschool.In twee bijeenkomsten zijn docenten vanuit verschillende faculteiten en opleidingen zelf aan de slag gegaan met een aantal concrete werkvormen (tools). Op deze wijze hebben ze ervaren hoe deze tools werken en…

PHT ontsluit zowel big als small data veilig

PHT ontsluit zowel big als small data veilig Medische data zijn er volop. Maar hoe zetten we deze data zo effectief mogelijk in voor burger, zorgprofessional en onderzoeker? Het model Personal Health Train (PHT), een regionaal, landelijk en internationaal ‘spoornetwerk’ met vele treinen en datastations, biedt perspectief. Op 26 november 2018 stond er een mooi…

Raamwerk Klinimetrie

LIME heeft samen met het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken, de opleiding fysiotherapie en Pieter Dekkers van Zuyd Hogeschool een tweetal kennisclips ontwikkeld over het Raamwerk Klinimetrie. Het Raamwerk Klinimetrie helpt bij het selecteren van een meetinstrument en is daarmee een middel om het klinisch redeneren te ondersteunen of om een meetinstrument te…

Masterclasses co-creatie voor docenten

Co-creatie is belangrijk binnen LIME. Professionals vanuit diverse achtergronden zijn nodig om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor complexe vraagstukken en vernieuwingen te realiseren die er voor de eindgebruiker toe doen. In het onderwijs wordt veel aandacht besteed aan de inhoud van de projecten. Er ligt minder nadruk op het ontwerpproces zelf. LIME organiseert twee masterclasses…

Terugblik LIME MEET(ing) 2018

Op 11 oktober 2018 heeft de LIME MEET(ing) plaatsgevonden bij de Brightlands Chemelot Campus. Ondernemers, zorgprofessionals, wetenschappers en andere geïnteresseerden ontdekten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meten in de zorg tijdens LIME MEET(ing) – hét congres over meten in de zorg. Tijdens LIME MEET(ing) was er alle ruimte voor inspiratie, kennisoverdracht en -deling…

Samenwerking GGD en Zuyd Hogeschool; de GGD appstore

LIME onderwijs is voortdurend op zoek naar opdrachten (onder ander via de LiMe portal) uit de praktijk met als doel professionals en studenten samen te laten werken en leren; de opleiding van studenten wordt zo verrijkt. De afgelopen tijd is er een samenwerkingsverband ontstaan waarbij Zuyd Hogeschool, HS Leiden, GGD Nederland en twee lokale GGD’en …

Afsluiting INTER professioneel honoursprogramma

Op 4 juli 2018 hebben de studenten het INTER professioneel honoursprogramma afgerond en hun resultaten gepresenteerd aan docenten, familie en andere stakeholders in het SSC. Met veel enthousiasme zijn zij de uitdaging aangegaan deel te nemen aan deze pilot. Gedurende deze tijd hebben zij veel geleerd, over en met elkaar, maar ook over zichzelf. In…

Co-creatie bij LIME

De kracht van LIME laten we graag aan u zien. Kijk mee in dit netwerk waar onderzoekers, ondernemers en burgers samenwerken aan slimmer meten en efficiënter data verzamelen voor een betere zorg. Kijk hier voor meer informatie.