Samenwerking GGD en Zuyd Hogeschool; de GGD appstore

LIME onderwijs is voortdurend op zoek naar opdrachten (onder ander via de LiMe portal) uit de praktijk met als doel professionals en studenten samen te laten werken en leren; de opleiding van studenten wordt zo verrijkt. De afgelopen tijd is er een samenwerkingsverband ontstaan waarbij Zuyd Hogeschool, HS Leiden, GGD Nederland en twee lokale GGD’en …