Referentie: Qbi inzetten binnen fysiotherapie

Samenwerking Qineto, LIME & Zuyd Hogeschool Qineto heeft LIME benaderd om te verkennen welke samenwerking mogelijk is ten aanzien van het uitbreiden van Qbi met een meetfunctie. Daarbij heeft Qineto de intentie een Fysiopakket te ontwikkelen, waarbij fysiotherapeuten de Qbi niet alleen kunnen inzetten als interventie (huidige mogelijkheid van de Qbi), maar ook ter diagnostiek…

LIME MEETing terugblik

LIME MEET(ing) Brightlands Smart Services Campus HEERLEN | 10 december 2019 | Tijdens LIME MEET(ing) was er alle ruimte voor kennisoverdracht en -deling en het leggen van waardevolle contacten in een informele sfeer. Gedurende het congres werd middels workshops, plenaire- en kennissessies een inkijkje gegeven in de concrete resultaten van LIME van de afgelopen periode. …

1001 ideeën voor Limburg, een terugblik

Op 9 en 10 december boog een groep studenten zich, parallel aan het LIME congres, over een kwestie die betrekking heeft op meten en/of data verzamelen in de zorg.  Studenten gingen de uitdaging aan om innovatieve ideeën en oplossingen aan te dragen. Het vraagstuk is ontwikkeld in opdracht van LIME. Hoe? CHILL heeft de tijdens…