Conferentie ‘Bruggen Bouwen’ – Betere oplossingen voor INTERprofessioneel onderwijs en samenwerken.

Tegenwoordig krijg je als docent, student en professional te maken met complexe problemen waar geen eenduidige oplossing voor is. Dit vraagt om de inzet van meerdere disciplines en professionals met verschillende achtergronden. Daarom is het belangrijk dat studenten binnen INTERprofessioneel onderwijs al leren INTERprofessioneel met elkaar en de praktijk samen te werken. Inspirerende sessies en…