Article in the appendix ‘medical innovation’ from ‘Het Financieele Dagblad’: Smarter measurements and data use for better and more efficient care

The need for care is increasing, healthcare professionals are assigned more and more administrative responsibilities, and an increasing number of measuring instruments is coming onto the market. However, the one thing that is missing is more time. LIME (Limburg Meet) was set up to improve care and make it more efficient through smarter measurements and…

Medische Innovatie bij het Financieële Dagblad: Slimmer meten én datagebruik voor betere en efficiëntere zorg

Artikel in de bijlage – De zorgvraag neemt toe, zorgprofessionals krijgen meer administratieve verplichtingen en er komen meer meetapparaatjes op de markt. Het ontbreekt echter aan meer tijd. LIME is opgezet om te komen tot een betere en efficiëntere zorg door middel van slimmer meten en datagebruik. In dit artikel, dat werd gepubliceerd in de…