1. ANDERS METEN

De meeste metingen in de langdurige zorg concentreren zich op veiligheid, de tijd die nodig is en het effect van handelingen op de gezondheidstoestand van cliënten. Hoe de cliënt en zijn mantelzorgers de geleverde zorg en de relatie met de zorgprofessional beleeft, blijft vaak onderbelicht. Terwijl juist die beleving cruciaal is voor de kwaliteit. Door kwaliteit te meten vanuit het perspectief van de zorgvrager, kunnen we de zorg beter afstemmen op de daadwerkelijke behoeften en verwachtingen. En als we de uitkomsten vervolgens ook nog voor de verantwoording van de kwaliteit van zorg naar gemeenten of zorgverzekeraars beschikbaar kunnen maken, voorkomen we onnodige registratie en besparen we kostbare tijd.

 

WAT DOEN WE?

We gaan op verschillende innovatieve manieren de ervaringen van zorgvragers in kaart brengen. Daarnaast proberen we inzicht te krijgen in de relatie tussen cliënten en zorgprofessionals. We zetten vooral in op eenvoudige (visuele) methodieken die ook voor mensen met cognitieve en communicatieve problemen te gebruiken zijn. Dit gaan we doen in diverse settings: thuiszorg, gehandicaptenzorg en verpleeghuiszorg.

Meer lezen over het thema Anders Meten in de factsheet.

2. PERSONAL HEALTH TRAIN

We leven in een digitaal tijdperk waarin het delen van informatie sneller gaat dan ooit. Helaas laat juist binnen de zorg de uitwisseling van medische data veel te wensen over, waardoor zorg niet altijd optimaal kan worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de zorgvrager. Wij willen ervoor zorgen dat zorgvragers, zorgprofessionals en onderzoekers in de toekomst snel en eenvoudig over de juiste gezondheidsdata kunnen beschikken en deze probleemloos met elkaar kunnen delen.

 

WAT DOEN WE?

We gaan een patiëntportaal ontwikkelen voor Zuid-Limburg: de Personal Health Train. Gezondheidsdata worden hierin volgens een vast format opgeslagen en zijn op ieder moment beschikbaar. Bovendien kunnen alle betrokken partijen elkaar snel en makkelijk raadplegen en adviseren. Handig en noodzakelijk, zeker bij het oplossen van complexe problemen.

 

Om de Personal Health Train te creëren, moeten we als het ware:

  • Datastations creëren bij Limburgse ziekenhuizen, huisartsen en Limburgers zelf
  • Gezondheidsvragen onderbrengen in treinen, die vervolgens antwoorden ophalen bij de verschillende datastations
  • Een spoorwegnet opzetten, zodat de treinen ook daadwerkelijk kunnen rijden
  • Huisregels formuleren om de juiste balans te vinden tussen openheid en toegankelijkheid aan de ene kant en privacy van zorgvragers aan de andere kant

 

Meer lezen over het thema Personal Health Train in de factsheet.

3. PERSONALISED WEARABLES

Er zijn de laatste jaren heel veel draagbare meters of wearables ontwikkeld die positief kunnen bijdragen aan de gezondheid, vitaliteit en zelfstandigheid van mensen.

In de praktijk is het echter niet vanzelfsprekend dat:

  • de metingen op een veilige en betrouwbare manier plaatsvinden
  • de uitkomsten daadwerkelijk bruikbaar zijn voor cliënten en burgers en zorgprofessionals

Door een actieve rol te spelen in de doorontwikkeling en het toepassen in de zorg van een aantal veelbelovende wearables, zorgen we dat deze hun potentie kunnen waarmaken en daadwerkelijk leiden tot meer gepersonaliseerde zorg en een hogere zelfredzaamheid voor cliënten en burgers.

 

WAT DOEN WE?

In eerste instantie richten we ons op twee wearables die onlangs ontwikkeld zijn door de Universiteit Maastricht:

  • de activiteitenmeter Miss Activity® , met een algoritme dat aangepast en gepersonaliseerd kan worden
  • het digitale dagboek Psymate®, waarbij mensen op willekeurige momenten vragen invullen

Met behulp van onze eigen kennis en die van zorgprofessionals, cliënten en het bedrijfsleven passen we het algoritme van de Miss Activity® aan voor mensen met een lage loopsnelheid (chronisch zieken, ouderen) waarbij eenvoudig gebruik centraal staat. Voor de Psymate® is het vooral belangrijk om inzicht te krijgen in de eisen en wensen van gebruikers in de eerste lijn (huisartsen en GGZ). Uiteindelijk gaan we beide wearables uitgebreid testen en inzetten in de dagelijkse (zorg)praktijk.

Meer lezen over het thema Personalised Wearables in de factsheet.

 

4. POINT OF CARE

Ieder jaar nemen de kosten van de zorg toe en worden de wachttijden langer. Dat geldt niet alleen voor het plannen en doen van medische ingrepen, maar ook voor het stellen van diagnoses. Op dit moment worden diagnoses voornamelijk uitgevoerd in ziekenhuizen zelf. Dat is niet alleen duur, maar bovendien tijdrovend voor zowel zorgvrager als zorgverlener. Hierdoor duurt het soms te lang voordat een zorgvrager de benodigde zorg krijgt, met alle gevolgen vandien.

Wij halen technieken voor diagnostiek uit de ziekenhuisomgeving en bewerken deze door high-tech detectiemethodes bij de zorgvrager thuis. Diagnoses houden dezelfde hoge kwaliteit maar tegen beduidend lagere kosten. Zo houden we de zorg betaalbaar en krijgt de zorgvrager meer controle over het gehele proces.

 

WAT DOEN WE?

In eerste instantie ontwikkelen we twee detectiemethodes om antibiotica-resistente bacteriën en markers voor verstoorde bloedstolling sneller op te sporen. Aandoeningen worden sneller uitgesloten, behandelingen worden sneller en effectiever, en de kosten per analyse nemen af.

Meer lezen over het thema Point of Care in de factsheet.