Beheer eigen medische gegevens

Eigen beheer medische gegevens nog niet van de grond

Nederland loopt achter met gebruik persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo). Sinds halverwege 2020 hebben patiënten recht op inzage in hun gegevens in het elektronisch patiënten­dossier en een elektronisch afschrift daarvan. Toen trad namelijk de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) in werking. Zo’n elektronisch afschrift, ofwel digitale kopie, is verre van ideaal.  Een portaal…

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0

Groen licht voor zorginnovatieprogramma LIME 2.0   Betekenisvoller, slimmer en efficiënter inzetten van meten en data om de gezondheid en zorg in Limburg te verbeteren. Maastricht/Heerlen, 20 december 2021 – Provinciale Staten van Limburg hebben een tweede tranche subsidie van 2.040.000 euro toegekend aan het Kennis-As project LIME (LImburg MEet). LIME heeft zich de afgelopen…

Save the date LIME congres

LIME Meet(ing) 2018

Graag nemen de initiatiefnemers van het Brightlands innovatieprogramma LIME (Limburg Meet) u tijdens Limburg MEET(ing) mee in de resultaten van het innovatieprogramma tot nu toe. Ook kijken we natuurlijk graag samen met u vooruit. Tijdens dit symposium maakt u kennis met alle facetten van LIME – zowel de LIME Portal waar u met al uw…